Rakhym Adilkhanov

Date of birth: 27.06.1997

Weight category: 80 kg

Coach: Raibekov B.M.