Management

Vyacheslav KIM
President
Shamsat ISSABEKOV
Honorary President
Shadiyar KONDYBAYEV
Vice President for Refereeing
Kanat SAGYNAYEV
Vice President for Economics and Finance
Arman CHILMANOV
Vice President for Sport Affairs
Mukhtar ZHUSSUPOV
Vice President for para taekwondo development
Olzhas BESBAYEV
Secretary General